• 2016-04-30-21.49.16.jpg
  • Clooneycolgan.jpg
  • Coiste-2023.jpg
  • Mount-Merrion.jpg
Ó bunaíodh Cairde Rince Céilí na hÉireann sa bhliain 1996, cuireadh béim i gcónaí ar rince céilí a chur chun cinn i measc daoine óga. Gach bliain, glacann na mílte páiste páirt sna cúrsaí ocht seachtaine a eagraímid i scoileanna ar fud na tíre. 
 

Cúrsaí rince céilí i scoileanna

 Ofrálaimid:

  • Cúrsaí ocht seachtaine sa rince céilí i mbunscoileanna agus i meánscoileanna. Foghlaimíonn daltaí suas le 7 rince céilí.
  • Uair a chloig gach seachtain i rith am scoile. Cosnaíonn gach rang uair a chloig  ó €27 (20stg)

·     Fíor-Chéilí na nÓg ag deireadh an chúrsa más féidir, i ngach ceantar ina bhfuil 80 páiste ar a laghad.  €2.50 nó £2 an duine.

  • Múinteoirí áitiúla ar fáil.
  • Gach rud ar siúl in áit gan alcól. 

Socruithe don bhliain seo chugainn

Má tá tú ag iarraidh cúrsa a eagrú i do scoil i mbliana, seol an t-eolas thíos chuig do mhúinteoir áitiúil. Sonraí teagmhála do mhúinteoiri áitiúla ar fáil ó Oifigeach na nÓg, Mary Farrell, Fón: 086-3709695.

 

Eolas riachtanach

Ainm na scoile………………….…………………………………………………………………

 

Seoladh………….…………………………………………………………………………..………

 

Seoladh Riomhphoist………………………………………………………..………………………

 

Uimhir Ghutháin………………………………………………………………………………...….

 

Ainm an teagmhálaithe……………………………………………………………………………...

 

Cuir tic sa bhosca cuí:

Mean Fomhair - Nollaig                                                       Freagair roimh 15 MF.

 

Eanáir - Márta                                                                       Freagair roimh 15 Ean.

 

Márta - Bealtaine                                                                  Freagair roimh 1 Már.              

 

Cé mhéad ghrúpa?………………………………………………………….……………………….

 

An mbeidh naíonáin san áireamh?…………………………………………………………………..

 

An bhfuil lá ar bith nach féidir leat ranganna rince céili a bheith agat i do scoil?…………………

 

 
Site by KMA Solutions