Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/ceilidancing.com/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Cúrsaí i Scoileanna
Print
Ó bunaíodh Cairde Rince Céilí na hÉireann sa bhliain 1996, cuireadh béim i gcónaí ar rince céilí a chur chun cinn i measc daoine óga. Gach bliain, glacann na mílte páiste páirt sna cúrsaí ocht seachtaine a eagraímid i scoileanna ar fud na tíre. 
 

Cúrsaí rince céilí i scoileanna

 Ofrálaimid:

·     Fíor-Chéilí na nÓg ag deireadh an chúrsa más féidir, i ngach ceantar ina bhfuil 80 páiste ar a laghad.  €2.50 nó £2 an duine.

Socruithe don bhliain seo chugainn

Má tá tú ag iarraidh cúrsa a eagrú i do scoil i mbliana, seol an t-eolas thíos chuig do mhúinteoir áitiúil. Sonraí teagmhála do mhúinteoiri áitiúla ar fáil ó Oifigeach na nÓg, Mary Farrell, Fón: 086-3709695.

 

Eolas riachtanach

Ainm na scoile………………….…………………………………………………………………

 

Seoladh………….…………………………………………………………………………..………

 

Seoladh Riomhphoist………………………………………………………..………………………

 

Uimhir Ghutháin………………………………………………………………………………...….

 

Ainm an teagmhálaithe……………………………………………………………………………...

 

Cuir tic sa bhosca cuí:

Mean Fomhair - Nollaig                                                       Freagair roimh 15 MF.

 

Eanáir - Márta                                                                       Freagair roimh 15 Ean.

 

Márta - Bealtaine                                                                  Freagair roimh 1 Már.              

 

Cé mhéad ghrúpa?………………………………………………………….……………………….

 

An mbeidh naíonáin san áireamh?…………………………………………………………………..

 

An bhfuil lá ar bith nach féidir leat ranganna rince céili a bheith agat i do scoil?…………………